top of page
Hier kunt u onze privacyverklaring en algemene leveringsvoorwaarden downloaden. 
(U kunt op het icoontje klikken of op de onderstreepte titel)
Deze documenten zijn gratis te downloaden en zijn publiekelijk te beschouwen.
Door akkoord te gaan met deze twee wettige documenten kunnen wij met u samen werken en kunt u van onze services blijven genieten!

(opent een nieuw tabblad)

(opent een nieuw tabblad)

bottom of page